Październik w naszej społeczności strzeleckiej jest miesiącem pistoletu. W sobotę zaplanowano zawody strzeleckie poprzedzone dwoma treningami. Niestety na zawody stawiło się tylko 4 zawodników. Podjęto decyzję o przeniesieniu zawodów na niedzielę i każdy miał zmotywować innych do przyjścia.

 

 

 

 

 

 

Wysłane sms spowodowały, że w niedzielę na zawodach było 11 zawodników.

Strzelanie z pistoletu wymaga zachowania szczególnych warunków. Każdy strzelający oddawał dwie serie strzelań. Uczestnicy zgodnie z klasyfikacją końcową otrzymali nagrody rzeczowe.

 1. Skałaski Karol - 88+86=174 pkt
 2. Pędziwiatr Robert - 90+78=168
 3. Sarrazin Wiesław - 87+81=168
 4. Sucharzewski Maksym - 84+83=167
 5. Mrukowicz Kazimierz - 87+74=161
 6. Sucharzewski Mariusz - 79+79=158
 7. Musiał Radosław - 75+67=142
 8. Kaczmarek Jakub - 75+61=136
 9. Witkowski Ireneusz - 62+38=100
 10. Jędrzejczak Mariusz - 55+34=89
 11. Gawełek Łukasz - 58+26=84